E-book Kernenergie - Versie 1.01c

COLOFON

Nucleaire Technologie in de 21 ste eeuw:

Kernenergie – Nee Bedankt, Ja Graag?

© W. Bogaerts, P. de Meester (2021) – Active Books ™ series

E-book Productie & Opmaak: Technologica Group ‘Tower Hill’ Business Residence Heikant 85, B-2450 Meerhout (Belgium) Email: technologica@telenet.be of nuclear@kuleuven.be

ISBN (E-book – Versie 1.0): 978-94-645-1341-7

ISBN (Gedrukt supplement): 978-94-645-1340-0 Distributie gedrukt supplement: Standaard Boekhandel (Leuven)

Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur.

1

Made with FlippingBook Learn more on our blog